Kunnskap i en digital verden

Digital world on a black background. 3d model.Aldri har det vært kunnskap vært så lett tilgjengelig som i dag, man kan finne alt – absolutt alt – man ønsker å vite på Internett. Samtidig er det en informasjonsoverflod, og mange argumenterer at den store mengden av informasjon gjøre oss dummere, ikke smartere.

For hvordan skal man egentlig navigere i en digital verden? Hvordan skal man vite hva som er fakta, og hva som ikke er det? I kjølevannet av det amerikanske presidentvalget har debatten om falske nyheter på Facebook tatt fullstendig av, noe som mange vil synes er på tide. For det er nå en gang slik at det man leser vil påvirke hvordan man ser verden, men på Internett får man sjelden det hele og fulle bildet. Hadde resultatet av presidentvalget blitt annerledes hvis Facebook hadde luket ut de ‘falske’ nyhetene som spredde seg som ild i tørt gress? Nei, vil mange svare. Begge kandidater benyttet seg av ‘falske’ nyheter, og pressen selv var med på å spre mange av dem.

Så problemet med informasjon på Internett er altså todelt. For det første kan det være vanskelig å finne det man leter etter fordi det er en overflod av informasjon. Og for det andre, er det vanskelig å vite hva man skal tro på og ikke tro på det. Fraværet av redaktører er ikke nøkkelen her. Alle kan publisere det de vil, når de vil, uten at noen godkjenner det, eller at man har kilder som backer opp det man skriver. De fleste vil forstå at dette er svært problematisk, men slik var det også med papirpressen.

Men hva kan man gjøre? Mange vil argumentere at disse tingene vil falle på plass etter hvert, Internett er tross alt fortsatt et relativt nytt fenomen, som man kommer til å trenge tid for å beherske på en god måte, men det er ønsketenkning. Det finnes altså både de som er optimister og de som er pessimister når det kommer til fremtiden i en digital verden. Den som lever får se!