Studier i Nordnorge

1bc21524-58ca-4d7a-99f2-307cc3cef678Universitetet i Tromsø er ett knutepunkt som knytter sammen store deler av utdanningen som foregår i Nord-Norge. Utpostene til universitetet strekker seg gjennom hele regionen, og man finner UiT både i Alta, Hammerfest, Harstad og Narvik, så vel som i Tromsø.

Universitet i Tromsø er i dag Norges tredje største universitet, og økte i størrelse etter fusjonen med Høgskolen i Finnmark i 2013. Det Arktiske Universitetet har tre hovedseter, i Alta og i Hammerfest, så vel som i Tromsø, men de fleste fakultetene ligger, sammen med hovedledelsen, på Tromsøya, utenfor Tromsø sentrum. Fra og med 2016 ble også Høgskolen i Harstad, så vel som Høgskolen i Narvik fusjonert med UiT. Fakultetet for Ingeniørvitenskap ligger med det i Narvik.

Universitetet har noen tyngdepunkter som trekker mange studenter og akademikere. Den praktiske forskningen på Nordlys, gjennom anlegget ESCAT utenfor byen er spennende, og det samme kan sies om universitetets medisinske studier, som også er meget gode. Spesialiseringen på maritim teknologi og på maritim økonomi er også meget god.

Hva med studentlivet?

Ett av problemene med en slik spredd struktur, er også at studenter innen de forskjellige fagfeltene ikke møtes i sosiale sammenhenger. Dette hemmer den tverrfaglige overføringen som egentlig er ett grunnleggende element i universitetslivet andre steder, hvor alle studenter gjerne omgås på en campus. Fra ett studenterperspektiv hadde det nok vært å foretrekke om alle fakulteter lå på samme sted, i Tromsø by, hvor man også har tilgang på by-kultur, konserter og andre kulturtilbud, som man forbinder med en god studentertid ved landets andre store universiteter. Mesteparten av midler for studentarrangement, som blir gitt ut av semesteravgiften, vil også forbli i Tromsø, noe som er ett godt argument for at man søker seg til denne byen om man vil ha en spennende og fin studietid. Av universitetets nå 15 000 studenter, så vil man finne over 11 000 av dem i Tromsø.