Studier på Sørlandet

studier-paa-soerlandet-katalog_fullwidthUniversitet i Agder er en samling av tidligere høgskoler som etter flere sammenslåinger i 2007 klarte å klore til seg Universitetsstatus. Den tidligere Høgskolen i Agder hadde allerede noen år tidligere fått sin egen campus i den nedlagte militærleiren Gimlemoen, like utenfor Kristiansand sentrum, og har gode forbindelser med buss og biltrafikk.

Den viktigste utposten til UIA befinner seg i Grimstad, hvor man først kun kunne finne ingeniørene. For at disse ikke skulle bli for ensomme så sendte man dem også sykepleierne, for hyggens skyld.

Landets beste kantine

Universitetet i Agder var lenge usikkert på hvordan man skulle markedsføre ett universitet, og man visste ikke helt hva som telte. Derfor kom man på ett eller annet vis fram til at den beste markedsføringsstrategien var brød og sirkus. Blant de tingene som ble blåst opp for å lokke til seg unge og uskyldige studenter ble det skrytt av at man hadde landets flotteste kantine, og en av de beste festivalene for studiestart. Studiestartfestivalen koster hvert år rundt 500 000 kroner, og fortærer slik en ganske stor andel av det årlige budsjettet for studentaktiviteter, samt en stor del av månedens produksjon fra Christianssands Bryggeri.

Hva kunne man faktisk skrytt av?

Det finnes sikkert mange grunner til at man ikke skrøt av det som enkelte av fakultetene var gode til. Det blir nemlig lett veldig sørlandsk, noe som inkluderer diverse jantelover, som glir sømløst inn

en sosialdemokratisk overbevisning om at ingen skal være god til noe, siden dette ville kunne medføre en oppfatning om at andere er dårlige.

UiA er likevel solide på en del områder. Den tekniske forskningen har utviklet nye reaktorlegeringer for solceller som nå bygges av Elkem i byen. Den gamle Høgskolen for handel og Kontor, som ble til instituttet for Økonomi og Samfunnsfag er også en stødig organisasjon hvor mange av de ledende kreftene har praktisk erfaring og akademisk talent.